รับการประเมินโรงเรียน OBECQA

โพสต์5 มี.ค. 2561 09:58โดยไม่ทราบผู้ใช้
เข้าร่วมรับการประเมินโรงเรียน OBECQA   ระบบการบริหารจัดการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากคณะกรรมการ ณ ห้องดอยตุง วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 
Comments