กิจกรรม/อบรม/ไปราชการ


มอบประกาศนียบัตรแก่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6

โพสต์5 มี.ค. 2561 10:07โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 5 มี.ค. 2561 10:08 ]


นายสมศักดิ์ นันทวิสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ มอบประกาศนียบัตรแก่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2560  ณ หอประชุมแม่ฟ้าหลวง วันที่ 2 มีนาคม 2561

รับการประเมินโรงเรียน OBECQA

โพสต์5 มี.ค. 2561 09:58โดยไม่ทราบผู้ใช้

เข้าร่วมรับการประเมินโรงเรียน OBECQA   ระบบการบริหารจัดการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากคณะกรรมการ ณ ห้องดอยตุง วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 

1-2 of 2