ยินดีต้อนรับทุกท่านครับ

         ผมและทางโรงเรียนยินดีและพร้อมที่จะดูแลบุตรหลานของท่าน ให้ได้รับความรู้ ความสุข  ทักษะชีวิต  เพราะโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ศรีสะเกษ   จัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ  พัฒนาผู้เรียนเพื่อความเป็นเลิศสู่มาตรฐานสากล  บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อให้นักเรียนผู้เรียนมีคุณภาพและพฤติกรรมที่เหมาะสม
ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพ สถานศึกษามีกระบวนการเรียนการสอนที่บูรณาการตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพครับ

สมศักดิ์  นันทวิสิทธิ์
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีผลงาน/รางวัล

 • โล่รางวัลของโรงเรียน โล่รางวัลของโรงเรียนอัลบั้มภาพ : https://www.facebook.com/pg/SrinagarindrathePrincessMotherSchoolSiSaKet/photos/?tab=album&album_id=1604354842988423
  ส่ง 5 มี.ค. 2561 09:47 โดย ไม่ทราบผู้ใช้
 • รับการประเมินโรงเรียน OBECQA  เข้าร่วมรับการประเมินโรงเรียน OBECQA ณ ห้องดอยตุง วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 อัลบั้มภาพ : https://www.facebook.com/110518225705433/photos/?tab=album&album ...
  ส่ง 5 มี.ค. 2561 09:47 โดย ไม่ทราบผู้ใช้
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรม/อบรม/ไปราชการ

 • มอบประกาศนียบัตรแก่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 นายสมศักดิ์ นันทวิสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ มอบประกาศนียบัตรแก่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2560  ณ หอประชุมแม่ฟ้าหลวง ว ...
  ส่ง 5 มี.ค. 2561 10:08 โดย ไม่ทราบผู้ใช้
 • รับการประเมินโรงเรียน OBECQA เข้าร่วมรับการประเมินโรงเรียน OBECQA   ระบบการบริหารจัดการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากคณะกรรมการ ณ ห้องดอยตุง วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ...
  ส่ง 5 มี.ค. 2561 09:58 โดย ไม่ทราบผู้ใช้
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »